Paxıllıq

Paxıllıq

“İdrak” İctimai Birliyi
Paxıllıq – müsəlmanın yolverilməz keyfiyyətidir Bizim cəmiyyətimizin yayılmış xəstəliklərindən biri – paxıllıq. O çox çoxdankı köklərə malikdir, çünki məhz ona görə peyğəmbər Adəmin uşaqlarından biri başqasını öldürdü. Müsəlman bu qüsur haqqında bilməlidir və özünü ondan qorumalıdır.

Al-Qazalinin böyük imamı deyirdi: "Bil ki, paxıllıq – qəzəbin nəticəsidir, qəzəb – qəzəbin nəticəsidir, qəzəb – bu onun əsasının əsasıdır". Paxıllıq bir çox qüsur doğurur.

 

Paxıllıq haqqında çox xadisov gətirilir. Peyğəmbər (dünya ona və xeyir-dua) dedi: "Paxıllıq yaxşı hərəkətləri yeyir, necə atəş (od) odunları yeyir".

 

Və: " bir-birinə paxıllıq etməyin, bir birinin qarşısında mübahisə etməyin, bir-birinə qəzəbi sınamayın (hiss etməyin), bir-birindən üzünü çevirməyin və olun, Allahın qulları haqqında, qardaşlar".

 

Anas danışır: "Bir dəfə biz Allahın (dünya ona və xeyir-dua) Elçisində otururduq, və birdən o dedi: "Sizə bu yoldan indi Rayadan insan gələcək". Bu zaman ansarov-dan kişi gəldi, hansında ki, təmizlənmədən sonra saqqaldan damcılar damcılayırdılar və hansı ki, sol əldə öz ayaqqabılarını saxlayırdı. Növbəti gün Peyğəmbər (dünya ona və xeyir-dua) həminki özünü dedi, və həminki kişi gəldi. Həminki oldu və üçüncü günə, və Peyğəmbər (dünya ona və xeyir-dua) həminki özünü təkrarladı. Nə vaxt ki, Peyğəmbər (dünya ona və xeyir-dua) qalxdı, o insan üçün (arxasında) Ala-as bin Amralarının bin-i Abdullaları getdi və ona dedi: "Mən, mənim atamla dalaşıb, and içdi ki, ona üç gün girməyəcəyəm, və, əgər sən deyil qarşı, mən səninlə qalmaq istəyərdim, hələ bu üç gün keçməyəcək". O razılaşdı, və Amraları onda üç gecə keçirdi. Amraların bu gecələri ərzində görmədi ki, o sitayiş üçün gecə qalxsın, ancaq o, yorğan-döşəkdə (yataq yerində) çevrilərək, Allahı xatırlayırdı (rəhmət oxuyurdu).

 

Amraların üç gününün keçməsi üzrə (görə) ona dedi: "Allahın qulu haqqında, mənim arasında və mənim atam heç nə düşmən deyildi və anlaşılmazlıqlar deyildi, sadəcə mən eşidirdim, Peyğəmbər (dünya ona və xeyir-dua) kimi səni cənnət insanı adlandırırdım, və buna görə bilmək istəyirdi, nə qədər sən fərqləndin. Amma mən aşkar etmədim ki, sən böyük ibadətlə məşğul olursan. Çünki sən bu dərəcəyə nail oldun?" O cavab verdi: "Mən bundan başqa başqa sitayiş etmirəm ki, sən gördün, amma mən xeyirlər üçün paxıllığın ürəyində malik deyiləm, Allahlara verilmişlər". Bunu eşidib, Abdullalar dedi: "Budur bununla sən və belə yüksək vəziyyətə nail oldu".

 

Peyğəmbər (dünya ona və xeyir-dua) həmçinin dedi: "Doğrudan mənim umma-m əvvəlki icmaların xəstəlikləriylə sınaqdan keçiriləcək". Tərəfdarlar soruşdular: " Və (Amma) ki, xəstəlik üçün o icmalarda var idi?" Peyğəmbər (dünya ona və xeyir-dua) cavab verdi: "Lovğalıq, lovğa, sərvətə cəhd, rəqabət, uzaqlaşdırılma bir-birindən, paxıllıq".

 

Müsəlman sevinməməlidir, əgər onun qardaş-müsəlmanı bədbəxtliyə düşdüsə. Peyğəmbər (dünya ona və xeyir-dua) dedi " kam alma, çünki, mümkündür, Allah onu bağışlayacaq, və (amma) sən eyni səhv hərəkəti edəcəksən".

 

Paxıllıq nədir və nəyə o gətirir?

Peyğəmbər Zəkəriyə verdi (çatdırdı): "Allah deyir: "Paxıl – mənim xeyirlərimə düşməndir, o Mənim bölgümdən narazıdır, hansı ki, Mən Mənim qullarımın arasında bölüşdürdüm (payladım)"".

 

Biz bilirik ki, sərvətin yaranması (meydana çıxması) bizi paxıllığa itələyir. Bundan xəbərdar edərək (qoruyaraq), Peyğəmbər (dünya ona və xeyir-dua) deyirdi: "Ən çox mən mənim umme-mdə sərvətin artımından qorxuram və o ki, ummı üzvləri bir-birinə paxıllıq etməyə və bir-biri ilə vuruşmağa başlayacaqlar".

 

Bəli bu şərdən Onun mərhəməti üzrə (görə) Allah bizi saxlayacaq! Amin.

 

Müəllif: Xamzat - afandi Qitinomaqomedov

 

Mənbə: İslam. ruŞərh yazmaq