Mötədillik və insanlar arasında əlaqə və münasibətlər (Camal Bədəvi)

Mötədillik və insanlar arasında əlaqə və münasibətlər (Camal Bədəvi)

“İdrak” İctimai Birliyi
Camal Bədəvi

Mötədillik və insanlar arasında əlaqə və münasibətlərŞərh yazmaq