İSLAM İQTİSADİYYATI NƏZƏRİYYƏSİ

İSLAM İQTİSADİYYATI NƏZƏRİYYƏSİ

Müqavlələrdək fazlərə ad termnlər br kənara qoysaq, onda möhlətl ödənşn olduğu satışlarda (hssə-hssə ödəməl satış) ödədymz qymət və fazlərə yendən qtsad baxımdan nəzər salmış olacağıq. Məhz bu vaxt slam qtsadyyatı anlayışlarının natamam tətbqndək problem üzə çıxacaqdır.

 

 Şərh yazmaq