2018-02-20 <<>> 4 Cəmədəl-əxir, 1439

Ailədə qadına münasibət: dini, etik aspektlər

Ailə kiçik dövlətdir. Dövlət qanunlarla idarə olunur. Bəs ailə necə? Əlbəttə ailə dəyərləri də qanunlarla qorunur, lakin yazılmamış qanunlarla idarə olunur. Ailənin formalaşması və qorunmasında dini-etik faktorlar heç də az rol oynamır. Ailəyə adət-ənənə, dini dəyərlər və müasir zaman