2018-02-20 <<>> 4 Cəmədəl-əxir, 1439
Tarix:Noyabr 07, 2014

Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı

QadinlarƏbdülhəlim əbu Şəqqə 

(Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin “Səhih”lərindəki hədislər əsasında) I CİLD)

Əziz oxucu! Mütaliə zamanı görəcəksən ki, ayə və səhih hədislər kitabdakı müddəa və ideyaların əsas arqument bazasını əmələ gətirir. Müəllif kitabda qarşıya qoyulmuş məqsədi ciddi arqumentlərlə əsaslandıra bilmiş, konkret misal və faktlardan ibarət məzmun ərsəyə gətirmişdir. O, oxucunun diqqətinə bu həqiqəti çatdırmaq istəyir: müsəlman qadın islam dininin qoyduğu şərtlər daxilində cəmiyyətin inşası işində yaxından iştirak etməlidir!

Ümid edirik ki, oxucularımıza təqdim etdiyimiz bu kitab onların xoşuna gələcək, islam haqqında biliklərinin dairəsini genişləndirəcəkdir.